ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพฮักแม่ (Hug Mom Program)

5,900 ฿8,900 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 25 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

• ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้นให้สิทธิ สำหรับคุณสุภาพสตรีทั่วไป ที่สนใจพร้อมรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาล

• ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

• กรณีผู้รับบริการ ยกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาล ขอกำหนดสิทธิคิดราคาเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามโปรแกรม

• สำหรับผู้รับบริการชำระเงินเอง

• Code โปรโมชั่น C888888004

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)