แพ็กเกจตรวจโควิด-19 (Covid-19 (SARS COV2) Package)

4,200 ฿

รายละเอียด

ราคา:

4,200 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่ายาและค่าแพทย์
  3. กรณีตรวจแบบ Fit to Fly ไม่สามารถเข้าร่วมแพ็กเกจได้
  4. ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น
  5. แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2116, 2117