แพ็กเกจวัคซีน ฉลองครบรอบ 2 ปี วัคซีนเซนเตอร์แห่งแรก ของภาคอีสาน ปี2564 (Vaccine Center)

900 ฿3,600 ฿

ล้างค่า

รายละเอียด

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:
ผู้รับบริการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

การเตรียมตัวรับบริการ:
งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

ราคา:

ราคา:
แพ็กเกจ 1

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine) เหมาะสำหรับ ผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 900 บาท

แพ็กเกจ 2

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar 13 Vaccine) เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยง มีโรคประจำตัว ทุกช่วงอายุ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ราคา 2,990 บาท

แพ็กเกจ 3

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
และโรคปอดบวม (Influenza Vaccine and Prevnar 13 Vaccine) สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้มีความเสี่ยง และมีโรคประจำตัวหรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ราคา 3,600 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

แพ็กเกจวัคซีน ข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
แพ็กเกจวัคซีน ข้างต้นสำหรับผู้รับบริการชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันได้
กรณีผู้รับบริการเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก “แพ็กเกจวัคซีนข้างต้น” ให้คิดค่าตรวจในราคาปกติของโรงพยาบาล
กรณีผู้รับบริการ ยกเว้น การตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิคิดราคาเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามโปรแกรม
Code โปรโมชั่น C888888010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ วัคซีนเซนเตอร์ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 – 17:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)