แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกHPV mRNA &Thinprep

2,890 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการตรวจ แพ็กเกจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก HPV mRNA &Thinprep
เหมาจ่ายราคา 2,890 บาท

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3

โทร.0 4333 3555 ต่อ 3000,3001 (ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.)