ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ไทย ปีใหม่ไทยใส่ใจ วัยเก๋า 50+

4,590 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมตัวรับบริการ :

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

ราคา :

  • สุภาพบุรุษ Male ราคา 4,590
  • สุภาพสตรี Female ราคา 4,590

ช่วงเวลาที่มีผล :

เริ่ม 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด :

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น ให้สิทธิสำหรับ ผู้รับบริการทุกท่าน
  • กรณียกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิคิดราคาเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามโปรแกรม
  • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี
  • Code โปรโมชั่น C888888013

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-16:00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)