ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริิสิงห์

e-mail

ir@rph.co.th หรือ comsec@rph.co.th

โทรศัพท์

043- 333 555 ต่อ 1401

วันเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 10.00-16.00 น.