Mastoidectomy Package

82,000 ฿

Description

ราคา:

82,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับผ่าตัดรักษาโรคหูน้ำหนวกชนิดร้ายแรง 1 ข้าง
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับกรณีชำระเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าตรวจกรณีส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา
  • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และโรคที่ต้องได้รับการรักษาโดยยา ASA หรือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยังคุมอาการไม่ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกหู ตา คอ จมูก ชั้น 2
0 4333 3555 ต่อ 2054, 2055