Prevnar 13 & Influenza Vaccine Package

850 ฿3,390 ฿

Clear

Description

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:


สำหรับผู้รับบริการที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน
โควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว

📍รับสิทธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ และไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาแพ็กเกจเหมาจ่ายนี้ได้ทันที เพียงแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน ผ่านระบบหมอพร้อม

🌼“มาสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ให้แข็งแรงกันนะคะ”🌼

ราคา:

ราคา:
แพ็กเกจ 1

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ Influenza Vaccine 850 บาท

สำหรับผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป


แพ็กเกจ 2

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Prevnar 13 Vaccine 2,690 บาท

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง มีโรคประจำตัว
ทุกช่วงอายุ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจ 3

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
และโรคปอดอักเสบ Influenza Vaccine & Prevnar 13 Vaccine 3,390 บาท

สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้มีความเสี่ยงและมีโรคประจำตัว
หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาที่มีผล:

📍 เริ่มวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

• ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม
• แพ็กเกจวัคซีน ข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
• แพ็กเกจวัคซีน ข้างต้นสำหรับผู้รับบริการชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันได้
• กรณีผู้รับบริการเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ” แพ็กเกจวัคซีนข้างต้น ” ให้คิดค่าตรวจในราคาปกติของโรงพยาบาล
• กรณีผู้รับบริการ ยกเว้น การตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิคิดราคาเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามโปรแกรม
• Code โปรโมชั่น C888888020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

นัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วัคซีนเซนเตอร์ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001