สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ ในการโอนสิทธิฉีดวัคซีน MODERNA LOT. 1

ท่านที่มีความประสงค์ ในการโอนสิทธิวัคซีน MODERNA LOT.1
ที่จองผ่านโรงพยาบาลราชพฤกษ์
👉🏻ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลการโอนสิทธิของท่าน ผ่านลิ้งค์การโอนสิทธิ
เริ่มโอนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

👉กดลิ้งค์เพื่อทำการโอนสิทธิ https://covid.rph.co.th/vaccine

👉🏻*ให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการโอนสิทธิของผู้โอน และผู้รับสิทธิ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำเอกสารมายื่นเพื่อยืนยันตัวตนในวันนัดหมายฉีดวัคซีน กับโรงพยาบาล

👉🏻 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการโอนสิทธิ (นำมายื่นในวันฉีดจริง)
📍แบบฟอร์มผู้โอนสิทธิ https://drive.google.com/file/d/1L9Kgk-H77AmUlD6iPlgCIOyZjf6gXWS_/view?usp=drivesdk
📍แบบฟอร์มผู้รับสิทธิ https://drive.google.com/file/d/1_0NsH9F7zAfSIzBrkhqP2nwKtL-vbi79/view?usp=drivesdk

👉ให้ท่านศึกษา ตัวอย่างเอกสารในการยืนยันการโอนสิทธิ อย่างละเอียดนะคะ(ตัวอย่างตามไฟล์แนบในลิ้งค์ ) ( เอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวอย่างจึงจะถือว่าโอนสิทธิสำเร็จค่ะ ) 🙏

📢หากท่านพบปัญหาเรื่องการโอนสิทธิหรือไม่สามารถโอนสิทธิผ่านลิ้งค์ได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Vaccine Center