พญ. วธูหทัย ไพบูลย์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)
ดูเพิ่มเติม