พญ.วธูหทัย ไพบูลย์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตรฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)
ดูเพิ่มเติม