พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย,2559
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

17

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูเพิ่มเติม