พญ. สุพัตรา ศรีขจรจิต

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูเพิ่มเติม