พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย,2559
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

7

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

14

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

21

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

28

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

5

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

12

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

19

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

5

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

12

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

19

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูเพิ่มเติม