ศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Cardiologist (Non-Intervention)

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม