ศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

คลินิกโรคหัวใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Cardiologist (Non-Intervention)

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

มกราคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

มกราคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

มกราคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

มกราคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

มกราคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

เมษายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

เมษายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

เมษายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

เมษายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

กันยายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม