พญ. ทรงขวัญ ศิลารักษ์

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม