พญ. รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารศัลยศาสตร์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมเด็ก
ดูเพิ่มเติม