พญ. ปาลิตา ไทยแท้

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม