พญ. ปาลิตา ไทยแท้

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย,2561
อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือดขั้นสูง,ประเทศไทย,2562

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

โรคหัวใจ
CT coronary


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

มกราคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

มกราคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

มกราคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

เมษายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

เมษายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

เมษายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

เมษายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม