พญ.นันทพร จิตพิมลมาศ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ประเทศไทย, 2559
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • High power laser therapy
  • Electrodiag nosis

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

4

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

11

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

18

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

25

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ดูเพิ่มเติม