พญ.คุณัญญา สุวรรณยิ่ง

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศไทย,2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก
ดูเพิ่มเติม