นพ. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูเพิ่มเติม