รศ.นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย,2547
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคระบบทางเดินอาหาร
  • โรคตับ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 09:30-12:30

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูเพิ่มเติม