พญ.ศิวัชญา สิงห์วิจารณ์

คลินิกระบบทางเดินหายใจในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
วุฒิบัตร  ฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2561
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2564
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

28

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

ดูเพิ่มเติม