พญ.ศิวัชญา สิงห์วิจารณ์

คลินิกระบบทางเดินหายใจในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
วุฒิบัตร  ฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2561
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2564
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน