พญ.ศิวัชญา สิงห์วิจารณ์

คลินิกระบบทางเดินหายใจในเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
วุฒิบัตร  ฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2561
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2564
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

6

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

13

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

20

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

27

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

3

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

10

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

17

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

24

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

31

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

4

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

11

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

18

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

25

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

5

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

12

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

19

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

26

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

2

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

9

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

16

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

23

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

30

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

2

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

9

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

16

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

23

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

30

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

ดูเพิ่มเติม