พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศีล

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2563
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ส่องกล้อง Gastroscope, Colonoscope
  • ปวดท้อง
  • กระเพาะอาหารอักเสบ
  • ท้องผูก
  • ท้องเสีย
  • ตับแข็ง

ตารางปฏิบัติงาน