โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน MODERNA แบบ Walk In

📢โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการ
ฉีดวัคซีน MODERNA แบบ Walk In

📍 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน และผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ต้องนัดหมาย
ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ทุกวัน

📍 สำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี 👉🏻 รับบริการฉีดได้ที่แผนกเด็ก ชั้น 2 เวลา 08.00-20.00 น.
📍 ผู้ที่อายุ15 ปีขึ้นไป 👉🏻 รับบริการฉีดได้ที่วัคซีนเซนเตอร์ ชั้น 3 เวลา 08.00-17.00 น.
และเวลา 17.00-20.00 น. รับบริการฉีดที่ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.043-333555 ต่อ 3000, 3001 มือถือ 094-9154389