ขั้นตอนการลงทะเบียน Home Isolation ไม่ต้องมาโรงพยาบาล

ขั้นตอนการลงทะเบียน Home Isolation

1. สแกนไลน์ Official ด้านล่าง

2. ส่ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย

3. ถ่ายรูปหน้าตนเองพร้อมบัตรประชาชน ส่งมาพร้อมผลตรวจ ATK

4 . ทุกวัน เวลา 08.00 น. ส่งภาพวัดออกซิเจน และอุณหภูมิร่างกาย อาการของผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบ

**กักตัว 10 วัน นับตั้งแต่ชื่อของท่านเข้าระบบการรักษา

ติดต่อ COVID CENTER 081 710 1592 ,081 710 0397 (เวลา 08.00-22.00 น.)