สงกรานต์นี้ เราจะผ่านวิกฤต โควิดไปด้วยกัน

สงกรานต์นี้ เราจะผ่านวิกฤต โควิด
ไปด้วยกัน สำหรับ 👉🏻 ประชาชน
ผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม
สิทธิข้าราชการ ตรวจพบผล ATK ขึ้น 2 ขีด
รับยาได้ที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์

❌ไม่มีค่าใช้จ่าย❌
เข้าระบบรักษาแบบ Home Isolation

เงื่อนไขการรักษาเป็นไปตาม 📍กรมบัญชีกลาง กำหนด 📍สำนักงานประกันสังคม กำหนด 📍สปสช. กำหนด 📍โรงพยาบาลกำหนด 📍สิทธิประกันสุขภาพ ใช้สิทธิแฟกซ์เคลม เงื่อนไขการอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามบริษัทประกันกำหนดเงื่อนไขการรักษาเป็นไปตาม รพ.กำหนด

🌼สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มือถือ 066-1210901

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานสากล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์