รับสมัครร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร ในศูนย์อาหารของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชั้น 1

รับสมัครร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร ในศูนย์อาหารของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชั้น 1
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณัฐชยา มาตเลี่ยม

โทร 098-1469836 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
ส่งใบสมัครทาง E-MAIL missnumnim893@gmail.com
หรือศูนย์อาหารชั้น 1 ของโรงพยาบาลราชพฤกษ์

ข้อกำหนดสำหรับร้านค้า https://rphhospitalmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/graphic_rph_co_th/EZSK9Q2TjBZJo5zfP7HWXLoB_ATlspsUPm8ZFOIfgIutXw?e=N2ZQcD

ใบแจ้งความจำนงสำหรับร้านค้า

https://rphhospitalmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/graphic_rph_co_th/EZQVi2tgkSVBnJSFnuANmDMBJoFN-s76hZfwL98_4eVszA?e=Ia8gYP