💕LOVEPINK On Tour @Khon Kaen 💕

📍เมื่อวัน เสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด และ Hologic Inc. ได้ร่วมจัดงาน LOVEPINK On Tour @Khon Kaen
ในหัวข้อ “Mammogram Workshop”

โดยมี รังสีแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ กว่าทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

🌼เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น คุณภาพการตรวจรักษาและการวินิจฉัย
การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ของรังสีแพทย์ และโรงพยาบาล ให้กับผู้รับบริการทุกท่านได้มั่นใจ และสบายใจขณะรับการรักษา

🌼เราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา ด้านรังสีวินิจฉัย และความรู้เชิงวิชาการ ของรังสีแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการทุกท่าน

🌼แม้กายป่วย….ใจไม่ป่วย
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์