โรคมะเร็งเต้านม👩‍💼

โรคมะเร็งเต้านม👩‍💼📍เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม คือสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลกดังนั้นสุภาพสตรีทุกท่าน จึงควรฝึกการ “ตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ” เพื่อเป็นการตรวจเช็คความผิดปกติในเบื้องต้น📍แต่สำหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปนั้น ควรจะเข้ารับการตรวจ Mammogramเป็นประจำในทุกๆปี เพื่อสุขภาพที่ดีของสุภาพสตรีทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลความรู้ จาก รศ. พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคเต้านม

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์ตรวจคัดกรองและค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์กรณีตรวจรักษา เพิ่มเติมนอกเหนือรายการตรวจ
  • สตรีที่สามารถตรวจได้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
  • เหมาะสำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรค หรือบุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็ง
  • ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้ได้ในสิทธิประกันทุกกรณี
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 

 นัดหมายเข้ารับบริการ  โทร.043-333-555 ต่อ 3000,3001 (ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน)

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จาก โรงพยาบาลราชพฤกษ์ บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ตามช่องทางดังนี้

  • WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH
  • FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital
  • LINE : ID @rphline