โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดรับรักษาผู้ป่วยโควิด ไม่มีค่าใช้จ่าย และ ไม่ต้องสำรองจ่าย

โรงพยาบาลราชพฤกษ์
เปิดรับผู้ป่วยโควิดชาวจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัด
(*เข้ารักษาโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย)

  • สำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว
    ที่ไม่มีอาการ และไม่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 👉 เช่นเด็ก ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวบางอย่างหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น)
  • ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดประชาชนทั่วไปทุกคน เข้ารับรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ใช้สิทธิประกันสุขภาพ และ ประกันโควิด ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

📍เงื่อนไขสำคัญ จะต้องนัดหมายล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการได้รับบริการอย่างสะดวกสบาย

📢นัดหมายและสอบถามเรื่องการรักษาผู้ป่วยโควิด Hospitel 👉ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📲มือถือ 066-1210901
📲มือถือ 066-1210902
☎️โทรศัพท์ 043-333555 ต่อ 2116 2117