คุณรู้ไหมการสวมหน้ากากอนามัยสำคัญแค่ไหน ?

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจระบาดได้ง่ายโดยแพร่เชื้อผ่านละอองน้ำมูก
น้ำลายเวลาไอหรือจาม แต่ถ้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/ ผ้าตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
จะสามารถลดความเสี่ยงการ ติดเชื้อทั้งตัวเองและผู้อื่น เพิ่มความปลอดภัยทางสังคม
ความสำคัญของหน้ากากอนามัย

เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า “หน้ากากอนามัย” ที่ช่วยปกป้องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 นั้น
จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการสวมอย่างถูกต้อง

มาร่วมกันสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องด้วยการ

– สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูก และปาก

– เปลื่ยนหน้ากากทุกวัน หรือเมื่อเปรอะเปื้อน เปียกชื้น

– สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หรือต้องพบเจอผู้คน

แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกัน & ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคกันด้วยนะคะ

ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดี
จากเรา โรงพยาบาลราชพฤกษ์