สวัสดีปีใหม่ 2564

วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2564

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
สุขกาย สบายใจ ตลอดทั้งปีใหม่นี้

ด้วยความปรารถนาดีจาก
โรงพยาบาลราชพฤกษ์