ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต 10 พ.ย. 63

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต

“บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน
ยิ่งให้…ยิ่งได้สุขภาพดี”

10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10:00 – 14:00 น.
ณ ลานกิจกรรมชั้น 2
โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด ชั้น 4
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 4040, 4041