โรงพยาบาลราชพฤกษ์ พร้อมรับมือ Covid-19 ไปกับชาวขอนแก่น

ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ นำโดยนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมกับทางผู้ว่าราชการฯและหอการค้า จังหวัดขอนแก่น เพื่อพูดคุยให้ความรู้และวางแผนรับ Covid-19 ในสถานะการที่มีการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 เช่นนี้

เพราะความสะอาดและสุขภาพที่แข็งแรง คือสิ่งสำคัญในการต่อต้านเชื้อไวรัส

มั่นใจไปโรงพยาบาลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล อย่างที่ทุก ๆ ท่านและชาวขอนแก่นได้มอบความไว้วางใจให้กับเราโดยตลอดมา