แถลงการณ์ชี้แจง เรื่อง มีผู้เข้ารับบริการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอแถลงการณ์ชี้แจง เรื่อง มีผู้เข้ารับบริการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เมื่อวันที่15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา