มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤตนี้

#เราจะผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน
#แม้กายป่วยใจไม่ป่วย
#ให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์