MONEY TALK Special – โรงพยาบาลราชพฤกษ์ RPH – 25 พฤษภาคม 2563

รายการ Money talk ได้เชิญ อาจารย์ “ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์” มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจและหุ้นในช่วงโควิด รวมไปถึงแผนการรับมือของ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH) กับการเผชิญหน้าวิกฤติในครั้งนี้

พบกับกลยุทธ์และความรู้ดีๆมากมายจากนายแพทย์ธีระวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ในคลิปนี้ที่เหล่า “นักลงทุน” ต้องไม่พลาด !

โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼