ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เพื่อทำการตรวจสถานพยาบาล เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ห้องพักผู้ป่วยใน อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ ให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่น และประชาชนทุกคน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล