ภาพบรรยากาศวันเปิดทำการ รพ.แห่งใหม่

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จัดงาน Grand Opening เปิดตัวโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 มีอัตราการครองเตียง 117 เตียง สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ อัลบั้ม 1, อัลบั้ม 2 

ภาพบรรยากาศบางส่วน