มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสื่อมวลชน

รพ.ราชพฤกษ์ ร่วมมอบทุนการศึกษา แก่บุตรธิดาสื่อมวลชน ในงาน 2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้น ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด ในวันที่ 5 เมษายน 2561