มอบทุนการศึกษาวันเด็ก ปี 2561

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561